HUKUM MENIKAHI WANITA ATAU LELAKI YANG PERNAH BERZINA

Haram menikah dengan perempuan atau lelaki yang pernah berzina, kecuali setelah bertobat.
Maka, menikahi wanita pezina yang sudah bertobat hukumnya boleh.

Haramnya menikahi perempuan atau lelaki pezina itu berdasarkan pada dzahir dan keumuman firman Allah dalam QS An Nur 24:3
sumber artikel: konsultasi syariah
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين
Artinya:

Seorang lelaki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Seorang wanita pezina tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki pezina atau lelaki musyrik. Hal itu diharamkan bagi seorang mukmin.

Komentar